contadores de visitas singles


Anzhalika Dubasava
www.genling.nw.ru
2006-2007

.

. akūtas, . akūts. : , .
, . , (.  ).
.

. akūtinė ( krintančioji) priegaidė; tvirtapradė ( ), staiginė ( ), . krītošā intonācija.
.

. kirčiavimo paradigma, kirčiuotė, . uzsvaru paradigma. : .
 / . , ,   , . , , .

. .

. anykštėnai, . Anīkšķu izloksne.
.

. .

. aukštaičių tarmė, . augštaišu izloksnes. : , .
. , .

. baltų kalbos, . baltu valodas, . języki bałtyckie, . , . baltische Sprachen, . Baltic languages, . langues baltiques; . Letticae linguae ().
, .
, .
̸ : , , , , , .
XIX  (. ); . , Balcia, "Historia naturalis" ( ).
*balt- , , , . , *balt- , .
( ) , - . , (, ).
. .

. baltų, Baltijos, . baltu, Baltijas.
.
.: ( ), ( ).

. varniškiai, . Varņu izloksne.
.

. aukštaičių tarmė (sėliškosios ir latgališkosios patarmės), . augšzemnieku izloksnes / dialekts.
. .  .
, .
, , , (=) .

. .

1 . Vidzemes izloksnes.
.

2 . Vidzemes izloksnes.
- .

. Vilniškiai, . Viļņas izloksne.
.

. .

. .

. rytų aukštaičiai.
. , , , , .

. rytų baltų kalbos, . austrumbaltu valodas.
, .
.

- . rytų galindų, . austrumgalindu.

. .

. kylančioji priegaidė, . kāpjošā intonācija.
.

. galindų kalba, . galindu valoda. : .
̸ .
.

. giliosios (rytiečių) patarmės, . dziļās izloksnes. : , .
.
(=) .

.

. debityvas, . debitīvs. : .
: , . ( ) ( ).

.

. tęstinė ( pamažu stiprėjančioji) priegaidė, . stieptā intonācija. : , .
.
, ( )  . .
. , , .

. ilgieji diftongai, . garie diftongi.

.

. senovės baltų kalba, . senā baltu valoda.
( ).
, .

.

.

. žemaičų tarmė, . žemaišu izloksne. : , .
. .
: , , .
.

- . vakarų galindų, . rietumgalindu.

. vakarų aukštaičiai, . rietumaugštaišu izloksnes.
. () () .

. vakarų baltų kalbos, . rietumbaltu valodas.
. .  .

. vakarų žemaičiai, . rietumžemaišu izloksne.
.

.

. žiemgalių kalba, . zemgaļu valoda.
.
.
,   . , , . , ( ).
.

. žiemgališkoji patarmė, . vidus zemgaliskās izloksnes.
.

. kauniškiai, . Kauņas izloksne. : .
.

. trumpieji diftongai, . īsie diftongi.

. kretingiškiai, . Kretingas izloksne.
.

. .

. kupiškėnai, . Kupišķu izloksne. : .
.

. tamniekų kuršiškoji patarmė, . tāmnieku kursiskās izloksnes. : .
.

.

. kuršiškosios patarmės, . kursiskās izloksnes. : .
.

. kuršių kalba, . kuršu valoda.
̸ .
.
- , .

. kuršininkų kalba, . Kuršu kāpu valoda, kursenieku valoda, . Nehrungskurisch. : ().
  kursisk(a) valuod(a)  (. kuršininkai, . kursenieki, . Kuhren)
XV . ( , ). , , . , , . , , .
.

. latgališkosios patarmės, . latgaliskās izloksnes. : .
.

. latgalīšu volūda, . latgalių kalba, . latgalīšu valoda, . język latgalski, . , . Lettgallisch, Latgalisch, . Latgalian, Letgalian, . le latgalien.
, ,  
. .
. , - , .
( 1629 .), , . , .
. , , .
.
.
. , , , - (-) .

. latvių kalba, . latviešu valoda, . język łotewski, . , . Lettisch, . Latvian, . le lettone.
(. 
).
.
: , . . .
, 1730 . 1961 . 1989 . ; .
  . .
.

- .

.

. lyviškoji tarmė, . lībiskais dialekts.
.
, - . - . : () .
.

. lyvių kalba, . lībiešu valoda.
- ( ). -
.

. lietuvių kalba, . lietuviešu valoda, . język litewski, . , . Litauisch, Lituanisch, . Lithuanian, . le lithuanien, le lituanien.
(. 
).
  .
: , .                     . , - , , - . .
XIX  XX . .
. .
.

.

() .

.

. negiliosios (vakarų) patarmės, . nedziļās izloksnes. : , .
.
(=) .

. nepilnoji satemizacija, . nepabeigtā satemizācija.

. žemaičių tarmės, . lejzemnieku izloksnes.
.

1 . krintančioji priegaidė, . krītošā intonācija.
.

2 . krintančioji priegaidė, . krītošā intonācija.
.
.
. , , .

. naujoji prūsų kalba, . jaunprūšu valoda.
,
.  , . .  , .

. baltų prokalbė, . kopīgā baltu valoda.
.

. panevėžiškiai, . Panevēžas izloksne.
.

. .

. vėlyvųjų baltų, . vēlīnā baltu valoda.
( ).
, .

. Pamedės tarmė, . Pamedes dialekts.
, . , .

. laužtinė priegaidė, . lauztā intonācija. : .
. , ( )  . ..
. , , .

. baltų prokalbė, . protobaltu valoda, baltu pirmvaloda, agrīnā baltu valoda. : , .
, ; . 
.
( , . ankstyvųjų baltų, . agrīnā baltu valoda).

. prūsų kalba, . prūšu valoda, senprūšu valoda, . język pruski, . , . Altpreussisch, Preussisch, Prussisch, . Old Prussian, . le vieux prussien. : .
̸ , .
. () . () ,   - , , - , .
, , , .
: .
: , , .
ʸ 1545 . 1545 . , . ; - , ; , , , , . , , , ʸ 1561 . .
, .

. raseiniškiai, . Raseiņu izloksne.
.

. Sembos tarmė, . Sembas dialekts. : .
, . (, ) , , .

.

. šiaurės žemaičiai, . ziemeļžemaišu izloksne.
. .

.

. sėlių kalba, . sēļu valoda. : .
̸ .
().
, XIV . : , . - . . ; .

. sėliškosios patarmės, . sēļiskās izloksnes.
.

.

. Grūnavo žodynelis, . Grunava vārdnīca.
- XIV . ( 100 ),
;VGr.

. priegaidė, . zilbes intonācija. : , .
: , (), , (). ('), u, i, o, e + i, l, m, n, r  (`), . (~). ,   . . .
.
, l, ļ, m, n, ņ, r, , .. . . , , : , . . , .   , .
  (  `) (  ^), .

.

.

. mišrieji diftongai, . jauktie diftongi.

. vidurio tarmė, . vidus dialekts.
.
  , ( )  ( )  .
.

. senoji kuršių kalba, . senā kuršu valoda.

. senoji latvių kalba, . senā latviešu valoda.

. senoji lietuvių kalba, . senā lietuviešu valoda.

.

.

.

. tamniekų patarmė, . tāmnieku izloksnes.
.

.

. Telšių, . Telšu. : (, ).
(, , , ).

. telšiškiai, . Telšu izloksne.
.

. kirtis, . uzsvars.
( ) ( ) .
, . .
;   .

. Uteniškiai, . Utenas izloksne.
.

. cirkumfleksas, . cirkumflekss. : , .
, . , (.   2).
.

. cirkumfleksinė ( kylančioji) priegaidė; tvirtagalė ( ), tęstinė ( ), . kāpjošā intonācija.
.

. Šitvintiškiai, . Širvintu izloksne.
.

. šiauliškiai, . Šauļu izloksne.
.

. Elbingo žodynėlis, . Elbingas vārdnīca.
- ( 802 ; , , ; Codex Neumannianus; 1400; , , XIIIXIV . , ); VE.

. pietų aukštaičiai, . dienvidaugštaišu izloksne. : .
.

. pietų žemaičiai, . dienvidžemaišu izloksne.
. .

. : , .
, . . III II . , ,
,  . .
, , . .
.

. : , .
, . . III II . , ,
.
, , .
.

. jotvingių kalba, . jātvingu valoda. : , .
̸ .
, ().   , , , .
: 1. ( ), XVI . ; 2. - "Poganske gwary z Narewu" ( ), 1978 . ( 200 ).